14 de desembre de 2015

Viatge a Holanda































9 de desembre de 2015

Temps




Segueixo sol, escrutant 
la transparència 
d’aquest racó de temps aturat.

                           Joan Vinyoli